Jak można zostać tłumaczem i dlaczego warto?

Zawód tłumacz.

Za kilka dni 30 września, nie każdy wie, że w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Został on ustalony z rocznicę śmierci św.Hieronima, który to jest patronem tłumaczy i który to jako pierwszy przetłumaczył biblię na łacinę. Z tej okazji warto zastanowić się nad tym, na czym polega praca tłumacza, jakie daje możliwości, czy jest to praca odpowiedzialna, czy warto zostać tłumaczem, jak zostać tłumaczem? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Prawdę mówiąc odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie jest dokładnie tyle, ilu jest tłumaczy. Każdy bowiem ma inne doświadczenia jak tłumacz i na podstawie swoich indywidualnych doświadczeń kształtuje obraz zawodu tłumacza. Na podstawie powtarzających się opinii można podać kilka głównych powodów, dlaczego niektórzy decydują się zostać tłumaczem. Zobacz ofertę, zawód tłumacz: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/tlumaczenia-ustne-jaki-powinien-byc-idealny-tlumacz/

Powód 1:

Zawód tłumacz to niezależność. Tłumacz posiada swobodę w wyborze miejsca pracy i godzin pracy. Najprościej mówiąc, tłumacz zawód to możliwość pracy w najdogodniejszych dla tłumacza godzinach. Chodzi o to, że tłumacz nie musi być w biurze o ustalonej godzinie, aby wykonać swoją pracę. Tłumacz może tłumaczyć dokumenty w domu, w pociągu oraz w innym miejscu np. parku-jeśli lubi pracować na świeżym powietrzu. W pracy tłumacza bowiem najważniejsze jest dotrzymanie terminu zlecenia oraz wykonanie tłumaczenia w sposób rzetelny, skrupulatnie i profesjonalnie. Oczywiście, że wielu tłumaczy woli swoją pracę wykonać w konkretnym miejscu ( np. swoim biurze), w określonych, konkretnych godzinach, ale wielu tłumaczy to indywidualiści, którym lepiej pracuje się w samotności, w momencie i miejscu, które najbardziej im pasują. Zobacz ofertę, tłumacz zawód: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/odpowiedzialnosc-tlumaczy-przysieglych-na-czym-polega-i-co-musisz-o-niej-wiedziec/

Powód 2:

Zawód tłumacz to nieustanne doskonalenie swoich umiejętności. Tłumacz musi ciągle dokształcać się  i rozwijać swoje umiejętności. Tłumacz, który rzetelnie i fachowo podchodzi do swojej pracy zawsze dąży i szuka okazji do nauczenia się nowych zagadnień, dziedzin nauki itd. Są tłumacze, którzy zajmują się tylko tłumaczeniami medycznymi, czyli muszą znać terminologię medyczną. Z kolei tłumacza zajmujący się tłumaczami technicznymi muszą znać terminologię techniczną, ale i posiadać wiedzę na temat np. budowy i sposobu działania maszyn czy innych urządzeń. Dlatego tłumacz zawód jeśli chce pracować efektywnie musi cały czas rozwijać się i tworzyć w miarę możliwości odpowiednie kierunki rozwoju, dzięki którym łatwiej będzie mógł  realizować skomplikowane tłumaczenia. Oczywiście, że doskonała wiedza danej dziedziny naukowej nie uchroni na 100% tłumacza przed wszystkimi czyhającymi pułapkami, ale w dużym stopniu uchroni tłumacza od ryzyka porażki zawodowej.

Okazuje się, że praca tłumacza nigdy nie może ulec rutynie oraz nie może być nudny. W pracy tłumacza należy spodziewać się czegoś, co wniesie coś nowego do zasobu wiedzy tłumacza. Jak zostać tłumaczem przysięgłym, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/tlumaczenie-na-angielski-najczesciej-popelniane-bledy-jezykowe/

Powód 3:

Zawód tłumacz, to zawód, który jest otwarty na świat, który daje możliwość poznania innych kultur, ponieważ praca z językiem daje możliwości obcowania z obyczajami, sztuką i tradycją innych narodowości. To oczywiście ubogaca tłumacza. Te zalety pracy są tym czynnikiem, który będzie umożliwiał tłumaczowi szansę na to, by mieć maksymalnie satysfakcję z wykonywanej  pracy.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym ?

By zostać tłumaczem przysięgłym należy spełniać ściśle określone kryteria oraz należy przystąpić do egzaminu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Jest to regulowane ustawą. Kandydaci, którzy otrzymają pozytywny wynik, zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Należy następnie złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości co reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od 27.01.2005 r.

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełniać określone warunki:

-musi posiadać obywatelstwo polskie

-musi znać język polski

-musi być absolwentem wyższej uczelni

-nie może być karana

-musi uzyskać pozytywny wynik egzaminu

Egzamin jest egzaminem państwowym, czyli jest organizowany i pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy przekładu pisemnego wskazanego dokumentu z.j.polskiego na j.obcy i odwrotnie.  Druga część obejmuje tłumaczenie ustne z j.polskiego na j.obcy-jest to tłumaczenie konsekutywne oraz tłumaczenie ustne z j.obcego na j.polski- jest to tłumaczenie a vista. Po otrzymaniu pozytywnych ocen z obu części egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego, jak zostać tłumaczem przysięgłym nabywa prawo do wykonywania zawodu tłumacz przysięgłego, następnie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje osobistą okrągłą pieczęć dzięki której będzie mógł poświadczać każdy przetłumaczony przez siebie dokument. Jak zostać tłumaczem przysięgłym. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/tlumaczenia-ustne-jaki-powinien-byc-idealny-tlumacz/