Jakich tłumaczeń i w jakich sytuacjach potrzebują firmy?

Tłumaczenia dokumentów firmowych

Prowadząc działalność gospodarczą zmagamy się przepływem dużej ilości dokumentów związanych właśnie z prowadzeniem firmy. Jeśli prowadzimy działalność międzynarodową lub chcemy wejść na rynek w innym kraju, właśnie te dokumenty firmowe wymagają tłumaczenia na język obcy, w zależności od tego do jakiego kraju chcemy dotrzeć z ofertą prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jakie zatem dokumenty wymagają tłumaczenia dla firm? Zazwyczaj spółki prawa handlowego zobligowane są do tłumaczenia wszelakich umów zawartych między spółkami, aktów notarialnych. Tłumaczyć należy również wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego-KRS, Numerów Identyfikacji Podatkowej-NIP czy Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej-REGON. W momencie prowadzenia jednoosobowej lub kilku osobowej działalności gospodarczej musimy tłumaczyć wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej-CEIDG oraz jak w przypadku spółek Numerów Identyfikacji Podatkowej-NIP oraz wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej-REGON. Dokumenty te dostajemy z urzędów w momencie zakładania spółki czy działalności gospodarczej, zazwyczaj przechowywane są w archiwum, można w każdej chwili zlecić tłumaczowi przysięgłemu do przetłumaczenia na j.obcy. Tłumaczenia dla firm, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Tłumaczenia dla firm

Czy powyżej wymienione dokumenty urzędowe są wystarczające do tłumaczenia w momencie, kiedy chcemy założyć firmę za granicą lub chcemy nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi? Otóż bardzo często wymagane do tłumaczenia są też inne, niezbędne dokumenty. Są to różne umowy handlowe, umowy i statuty spółki, akty notarialne, wszelakie dokumenty przetargowe, coroczne sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat czy bilanse. Niejednokrotnie trzeba tłumaczyć też wyciągi bankowe, deklaracje skarbowe czy chociażby poświadczenie o niekaralności itp. Tłumaczenie wymienionych dokumentów musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły musi posiadać rozległą znajomość języka, ale przede wszystkim danej branży. Niejednokrotnie potrzebna jest też tłumaczowi wiedza kulturowa. Tłumaczenie musi być zinterpretowane odpowiednio do kultury kraju z którym chcemy nawiązać współpracę. Tłumacz musi posiadać wiedzę na temat różnic kulturowych pomiędzy odbiorcami tłumaczeń, tłumacz musi wiedzieć na czym polega dialog międzykulturowy. Różnice mogą dotyczyć każdego zakresu. Najważniejszą wiedzą, którą musi posiadać tłumacz podczas tłumaczenia jest znajomość zwyczajów, które obowiązują podczas zawierania kontaktów biznesowych. Tłumacz musi umożliwić płynną, jasną i bezproblemową komunikację pomiędzy strona zawierającymi umowy. Do tego dochodzi mentalność czy poczucie humoru. W przypadku tłumaczenia pisemnego jest o tyle prościej, że tłumacz może zatrzymać się chwilę na chwilę i zastanowić nad tłumaczonym tekstem, aby dobrać odpowiednie słownictwo. Gorzej jest podczas tłumaczenia ustnego, symultanicznego, które są praktykowane równie często co tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia dla firm, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-ustne/

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są równie często praktykowane w firmach lub korporacjach międzynarodowych. Firmy, które już działają na rynku zagranicznym niejednokrotnie organizują międzynarodowe spotkania biznesowe, konferencje czy szkolenia. Wyróżnia się kilka rodzajów tłumaczeń ustnych.  Najczęściej praktykowanym tłumaczeniem podczas spotkań biznesowych jest tłumaczenie konsekutywne. Polega ono na tym, że tłumacz zaczyna tłumaczyć wtedy, kiedy prelegent zakończy swoje przemówienie ( jeśli jest długie, wówczas może być podzielone na części). Podczas takiego tłumaczenia zwykle tłumacz znajduje się obok rozmówcy, gdzie słucha go uważnie i sporządza notatki. Kiedy osoba kończy przemówienie lub zrobi sobie przerwę, wtedy tłumacz tłumaczy w miarę jak najdokładniej usłyszaną wcześniej wypowiedź. Innym ustnym rodzajem tłumaczenia dla firm jest tłumaczenie jest tłumaczenie symultaniczne, czyli równoczesne. Odbywa się ono w kabinie dźwiękoszczelnej, przez którą jedynie widać przemawiającego, tłumacz nie ma z nim kontaktu, w razie potrzeby nie może poprosić o powtórzenie zdania czy części przemówienia. Tłumaczenie odbywa się za pomocą słuchawek, zarówno tłumacz słyszy wypowiedź w słuchawkach, jak i uczestniczy spotkania tłumaczenie słyszą przez słuchawki. Jest to jedno z najtrudniejszych tłumaczeń, ponieważ w tym samym czasie tłumacz musi wysłuchać przemówienie, zrozumieć je, przetłumaczyć w głowie oraz przekazać w języku docelowym. Tłumacz podejmujący się takiego tłumaczenia nie tylko musi doskonale znać język obcy, ale musi być także odporny na stres, musi mieć niesamowitą podzielność uwagi, musi być bardzo skupiony i skoncentrowany czy musi posiadać doskonały refleks. Tłumacze podejmujący się symultanicznego tłumaczenia dla firm niejednokrotnie przechodzą szkolenia, które działają na uniwersytetach lub w szkołach dla tłumaczy. Tłumaczenia dla firm, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/tlumaczenia-handlowe/

Strony internetowe

Oprócz wymienionych wcześniej dokumentów, które wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego czy spotkań biznesowych, które tłumaczone są ustnie ważne jest również przetłumaczenie na j.obcy firmowej strony www. Tłumaczenie dla firm stron internetowych nie wymaga tłumaczenia przysięgłego, zazwyczaj wykonuje się tłumaczenie zwykłe, czyli nieuwierzytelnione. Jeśli chcemy, aby nasza firma i usługi, które prowadzi trafiły do największej liczby ludności na całym świecie, tłumaczenie dla firm  stron internetowych można wykonać na wiele języków obcych. Tłumaczenie można wykonać samemu jeśli znamy doskonale dany język. Bezpieczniej jest powierzyć naszą stronę internetową czyli naszą wizytówkę profesjonalnemu tłumaczowi, który zna kulturę, mentalność i poczucie humoru danego kraju. Mamy wówczas pewność, że nasza strona www będzie nas godnie reprezentować za granicami naszego państwa. Tłumaczenie dla firm, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-zwykle-nieprzysiegle/

Tłumaczenie dla firm tylko z j.polskiego na j.obcy?

Czy tłumaczenia dla firm muszą być wykonywane tylko i wyłącznie z j.polskiego na j.obcy?

Polska jest przecież bardzo atrakcyjnym terenem inwestorskim dla wielu przedsiębiorstw prosperujących za zagranicą. Wiele spółek zagranicznych przenosi się lub otwiera swoje filie na terenie Polski. W Polsce przyjęto też odpowiednie normy, w których wymieniono, że osoba zagraniczna również może podejmować działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Te zasady dotyczą podmiotów państw członkowskich Unii Europejskiej. Z tego wynika, że tłumaczenie dla firm dokumentów można tłumaczyć z polskiego na obcy i z obcych na polski. Często firmy zagraniczne zlecają tłumaczenie dokumentów do przetłumaczenia w Polsce, nad którym pracują polscy tłumacze. Tłumaczenie dla firm, zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-online/