O co pytamy w biurze tłumaczeń?-najczęściej zadawane pytanie przed zamówieniem tłumaczenia.

Mamy dokument, który musimy przetłumaczyć.

O co pytamy w biurze tłumaczeń w momencie, kiedy przychodzimy do biura w celu przetłumaczenia dokumentu? Jakie pytania padają najczęściej? Czego klienci chcą się dowiedzieć na temat dokumentu, który muszą przetłumaczyć?  Jest cała lista pytań, które zadają klienci podczas zlecenia dokumentów. Pytania są różne, zależą od wielu czynników. Inne pytanie zada klient indywidualny zlecający jeden dokument do tłumaczenia, inne pytanie skieruje do biura tłumaczeń firma, która ma kilkadziesiąt stron dokumentu, który wymaga tłumaczenia, jeszcze inne zada klient czy  klient, który pierwszy raz w życiu jest zmuszony przetłumaczyć dokument z j.polskiego na j.obcy lub z j.obcego na j.polski.

Jakie pytanie zadawane jest najczęściej?

Otóż na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są pytania, które klienci zadają bardzo często, niektóre pytania powtarzają się kilka razy w ciągu dnia, niektóre kilka razy w tygodniu, ale wydaje się, że najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie o koszt tłumaczenia. Każdego z nas interesuje jaki koszt poniesie podczas zlecania jakiejkolwiek usługi, czy zakupu towaru.  Kiedy wchodzimy do sklepu i widzimy np. ładną sukienkę, najpierw ją oglądamy, następnie  sprawdzamy jej cenę. To samo dotyczy zlecenia jakiejkolwiek usługi. Kiedy jedziemy do mechanika z uszkodzonym samochodem również interesuje nas koszt wykonania usługi itd. Klientów zlecających dokumenty do tłumaczenia również przede wszystkim interesuje cena wykonania tłumaczenia. Zadają wtedy pytanie: ile będzie kosztowało to tłumaczenie? W celu dokładnej wyceny należy przede wszystkim widzieć /obejrzeć dokument i na tej podstawie można sporządzić wycenę. Cena jest zależna od rodzaju dokumentu-wszystko zależy od tego, czy ma to być tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe, ekspresowe czy wykonane w trybie zwykłym. Cena zależna jest też od tego, czy klient pyta o tłumaczenie medyczne, którego stawka jest zawsze wyższą od standardowego dokumentu. Cena zależna jest też od ilości przedłożonych do tłumaczenia dokumentów itd.

Jaki jest termin tłumaczenia?

Kolejnym wydaje się najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie o termin wykonania tłumaczenia. Klienta interesuje termin wykonania tłumaczenia, ponieważ od tego zależne są dalsze ustalenia związane z tym dokumentem. Np. zlecający do tłumaczenia dokumenty medyczne w celu kontynuacji leczenia w innym kraju chce znać dokładny termin wykonania tłumaczenia, aby w następnym kroku ustalić termin wizyty lekarskiej i podjęcia dalszego leczenia. Podobnie jest w momencie, kiedy zakupimy i sprowadzimy pojazd za granicą. Wówczas chcemy przetłumaczyć dokumenty, aby móc zarejestrować samochód w Polsce-klient zada pytanie na kiedy zostanie przetłumaczony dowód rejestracyjny?  Po to, aby następnie ustalić termin wizyty, czyli pobrać numerek w Urzędzie Komunikacyjnym. Podobnie jak pytanie o cenę, pytanie o termin jest uzależnione od rodzaju przedłożonego do tłumaczenia dokumentu oraz ilości stron. Wiadomo, że termin tłumaczenia jednego dokumentu, który dodatkowo jest standardowy, jak np. akt urodzenia, małżeństwa itp. jest krótszy, niż termin tłumaczenia np. instrukcji obsługi kotła c.o. Na tłumaczenie dokumentów medycznych też trzeba czekać dłużej, niż na typowe dokumenty, tym bardziej, jeśli do tłumaczenia przedłożona jest kilkuletnia historia choroby oraz leczenia.

Dodatkowe pytania.

Jakie jeszcze pytanie zadają klienci w momencie zlecania dokumentów do tłumaczenia?

Często jest to pytanie związane z opisanym powyżej terminem wykonania zlecenia. Zazwyczaj klienci pytają: czy tłumaczenie będzie na jutro?  Jeśli jest to krótki dokument, w miarę typowy, to oczywiście możliwe jest wykonanie tłumaczenie na jutro. Dosyć często klienci pytają: czy mogę otrzymać odpis tłumaczenia? Jeśli ktoś potrzebuje mieć kilka egzemplarzy tłumaczenia, aby móc dokumenty złożyć w kilku miejscach, wówczas zadaje pytanie o możliwość wykonania odpisu. Na zadawane przez klientów pytania staramy się zawsze odpowiadać dokładnie i precyzyjnie.