Tłumaczenia dokumentacji medycznej

Tłumaczenie medyczne.

Jakiś czas temu opisywaliśmy co to są i  na czym polegają tłumaczenia medyczne. Dzisiaj w skrócie opiszemy kiedy i w jakich sytuacjach musimy przetłumaczyć dokumentację medyczną, kiedy musimy dokonać tłumaczenia dokumentacji medycznej, czy tłumaczenie musi być przysięgłe, czy wystarczy zwykłe? Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/blog/tlumaczenia-medyczne-i-farmaceutyczne-na-czym-polegaja/

Tłumaczenia przysięgłe medyczne

Każdy z nas kilka razy w roku potrzebuje konsultacji lekarskiej, z różnych powodów. Ktoś, kto choruje ciężko i przewlekle u lekarza bywa częściej, wizyty chorującego pacjenta ustalane są regularnie, taki pacjent na wizyty do lekarza musi zgłaszać się regularnie. Pacjent otoczony jest stałą i regularną opieką lekarską. Często okazuje się, że choroba, która nas dotyka jest na tyle poważna, że w kraju nie ma dobrego sposobu na wyleczenie, dlatego szukamy ratunku za granicą. Szukamy odpowiednich klinik i specjalistów, którzy mogliby nas wyleczyć za granicą.  Obowiązkiem każdego lekarza jest prowadzenie rzetelnej i bardzo szczegółowej dokumentacji medycznej każdej osoby, która zgłasza się na wizytę do lekarza, bez względu czy jest to wizyta jednorazowa czy chodzimy do lekarza regularnie. W sytuacji, kiedy chcemy podjąć leczenie za granicą lekarz musi udostępnić nam dokumentację medyczną, którą musimy przetłumaczyć na język, w którym zdecydowaliśmy się poddać dalszemu leczeniu. Zastanawiamy się, czy tłumaczenie dokumentacji medycznej w celu podjęcia dalszego leczenie za granicą musi być przysięgłe, czy wystarczy jako zwykłe tłumaczenie? Zwykle pacjent podejmuje decyzję o wykonaniu tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie dokumentacji medycznej zgromadzonej przez lekarza prowadzącego nas podczas choroby jest nieodłącznym elementem skutecznej metody w przypadku kontynuacji leczenia za granicą Niestety, nie każdy lekarz swobodnie posługuje się językami obcymi oraz związaną z tym specjalistyczną terminologią. Aby lekarz mógł podjąć odpowiednie działania podczas leczenia i, aby nie zaszkodzić pacjentowi, wyniki badań, diagnoza i cały przebieg leczenia muszą  w pełni zrozumiałe przez lekarza. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Tłumaczenia medyczne zwykłe

Niejednokrotnie zdarza, że klient podejmuje decyzję o zwykłym, nie przysięgłym przetłumaczeniu dokumentacji medycznej. Dzieję się tak wówczas, kiedy szpital lub lekarz, który przyjmuje pacjenta do leczenia nie potrzebuje tłumaczenie przysięgłego. Tłumaczenie zwykłe oczywiście jakościowo nie odbiega od tłumaczenia przysięgłego. Różnica polega na tym, ze tłumaczenie zwykłe medyczne nie jest opieczętowane i podpisane przez tłumacza. Tłumaczenie zwykłe wykonuje się najczęściej w przypadku krótkich zaświadczeń medycznych. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-zwykle-nieprzysiegle/

Wypadek za granicą

Co jeśli ulegniemy wypadkowi za granicą? Co  jeśli rozchorujemy się podczas urlopu spędzanego za granicą? Oczywiście możemy skorzystać z usług medycznych i leczenia w państwie, w którym ulegliśmy wypadkowi lub rozchorowaliśmy się podczas naszego urlopu jak i np. podczas podróży służbowej. Opieką medyczną zostaniemy objęci w kraju, w którym ulegliśmy wypadkowi, ale dalsze leczenie kontynuujemy już w naszej ojczyźnie. Wtedy z kolei całą dokumentację, którą lekarz sporządził w języku obcym, musimy z  przetłumaczyć na j.polski. Zazwyczaj tłumaczenie musi być przysięgłe. Często spotykamy się z sytuacją, kiedy klientowi wystarczy tłumaczenie zwykłe. Musi to oczywiście wcześniej skonsultować z lekarzem, który rozpoczyna leczenie pacjenta w ojczyźnie. Inaczej jest w przypadku, kiedy ubiegamy się o odszkodowanie, ponieważ byliśmy ubezpieczeni na takie zdarzenie. Firmy ubezpieczeniowe w naszym kraju wymagają przysięgłego przetłumaczenia dokumentów, które musimy złożyć w naszej ubezpieczalni, celem ubiegania się o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Jakie dokumenty medyczne i w jakim tłumaczymy najczęściej?

Najczęściej tłumaczonymi dokumentami dokumentami są zaświadczenia lekarskie, stwierdzające niezdolność do pracy. Jeśli pracujemy za granicą,  podczas urlopu na którym przebywamy w Polsce przydarzy się nam wypadek  i nie możemy wrócić do pracy, wówczas musimy przetłumaczyć takie zaświadczenie i wysłać wraz ze zwolnieniem naszemu pracodawcy za granicą. Takie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego. Jakie jeszcze dokumenty tłumaczymy? Jeśli podejmujemy dalsze leczenie za granicą, wówczas musimy przetłumaczyć całą historię choroby, począwszy od diagnozy, wykonanych badań, sposobu leczenia itp. Często tłumaczymy na j.obcy faktury czy rachunki różnych wizyt lekarskich. Są to rachunki lub faktury za wykonane usługi lekarskie w prywatnych gabinetach czy klinikach. Są to zazwyczaj wizyty w gabinetach  chirurgicznych, dentystycznych, okulistycznych czy laryngologicznych. Tłumaczenia takie są potrzebne klientom do zagranicznych ubezpieczalni, w których są ubezpieczeni . Tłumaczenia takie są zazwyczaj tłumaczone jako przysięgłe. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-zwykle-nieprzysiegle/

Tłumaczenie ustne medyczne.

Czy dokumenty medyczne można tłumaczyć ustnie? Tak, jeśli lekarz nie musi mieć wersji papierowej tłumaczenia, wystarczy tłumaczenie ustne. Lekarz na tej podstawie podejmuje o dalszym sposobie leczenia, dawkowaniu leków i następnych wizytach. Do tłumaczenia ustnego wzywani są najczęściej tłumacze do pacjenta, który za granicą trafił do szpitala z powodu urazu, czy wypadku i z którym lekarz musi przeprowadzić wywiad lekarski. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-ustne/

Dokumentacja medyczna szpitalna

1 Dok. med.  Indywidualna wewnętrzna, która składa się z historii choroby 2. Dok.med zbiorcza, która składa się zazwyczaj z głównej księgi przyjęć i wypisów, odmów przyjęć, porad ambulatoryjnych, księgi raportów lekarskich czy pielęgniarskich. księgi z bloku lub sali operacyjnej, porodowej lub księgi pracowni diagnostycznej. To tylko najważniejsze tematy dokumentacji medycznej, z którymi muszą zmierzyć się tłumacze tłumaczący dokumentację medyczną. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-zwykle-nieprzysiegle/