Oferta

Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne oraz oferujemy tłumaczenia ustne

Tłumaczenia zwykłe – nieprzysięgłe

To tłumaczenia, które ze względu na swoją formę i przeznaczenie nie wymagają poświadczenia lub uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe wykonywane są na potrzeby własne lub na użytek firm. Dotyczą korespondencji, CV, listów motywacyjnych, ofert, publikacji naukowych i popularno-naukowych i wiele innych.

Zgodnie z zasadami naszego biura 1 strona standardowa liczy 1800 znaków ze spacjami. 
Minimalna jednostka rozliczenia to 1 strona standardowa.

Tłumaczenia przysięgłe

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to dokument poświadczony przez tłumacza zaprzysiężonego w Ministerstwie Sprawiedliwości, insygnowany pieczęcią, opatrzony jego podpisem oraz zarejestrowany w repertorium (rejestr sporządzonych tłumaczeń) prowadzonym przez samego tłumacza. Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty posiadające moc prawną i które tę moc prawną powinny zachować po przekładzie.

Wymiar 1 strony standardowej tłumaczenia przysięgłego ustawowo wynosi 1125 znaków ze spacjami.  Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Tłumaczenia specjalistyczne

Oferujemy także usługę tłumaczeń specjalistycznych, realizowanych przez odpowiednich tłumaczy związanych z właściwą branżą. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie przetłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane teksty specjalistyczne. W ciągu kilkunastu lat przetłumaczyliśmy tysiące stron dokumentów o zróżnicowanej tematyce.

Tłumaczenia ustne

W zależności od potrzeb klienta, jesteśmy w stanie dokonać tłumaczeń ustnych w kilku formach:

 • tłumaczenia ustne przysięgłe – wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych posiadających odpowiednie uprawnienia. Tego rodzaju tłumaczenia stosuje się np. przy odczytaniu aktu notarialnegozawarciu związku małżeńskiego z obcokrajowcemw postępowaniu sądowymna potrzeby policji i prokuratury lub zgodnie z życzeniami klienta;
 • tłumaczenie konsekutywne – najbardziej popularne, często stosowane w trakcie wystąpień publicznych. Polega ono na tym, że mówca i tłumacz przeplatają swoje wypowiedzi. Po kilku zdaniach wygłoszonych przez mówcę, tłumacz dokonuje przekładu treści na język zrozumiały dla słuchacza;
 • tłumaczenie symultaniczne – wykonywane są np. podczas konferencji czy większych imprez, podczas których znaczna ilość uczestników chce na bieżąco słuchać w swoim ojczystym języku mowy wygłaszanej przez osobę nie władającą językiem słuchaczy. W takich przypadkach dwóch lub więcej tłumaczy pracując przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na bieżąco przekłada wypowiedź mówcy i nadaje ją do odbiorników, do których podłączone są zestawy słuchawkowe dla uczestników spotkania;
 • tłumaczenia szeptane – zwykle wykonywane na potrzeby jednego słuchacza, bez użycia specjalistycznego sprzętu. Możliwe również jest tłumaczenie dla kilku osób, również w formie symultanicznej, podczas którego tłumacz cichym głosem tłumaczy na bieżąco słuchaczom treści wypowiedzi prelegenta. Technika ta jest głównie stosowana w przypadku spotkań dwustronnych lub w grupach, w których delegaci nie władają wspólnym językiem. Tłumaczenie szeptane często stosuje się zamiast konsekutywnego dla zaoszczędzenia czasu.

NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONE DOKUMENTY

Mamy ogromne doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów, które było budowane przez lata pracy oraz przez wykonanie tysięcy tłumaczeń. Poniżej zamieszczamy listę najczęściej tłumaczonych dokumentów w naszym Biurze Tłumaczeń. Specjalizujemy się w tłumaczeniu następujących dokumentów we wszystkich językach:

 • AKTY URODZENIA 
 • AKTY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 
 • AKTY ZGONU 
 • Świadectwa pochodzenia 
 • Wyciągi z ksiąg ochrzczonych 
 • Poświadczenia bierzmowania 
 • Zaświadczenia o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa za granicą 
 • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół, studiach 
 • świadectwa szkolne, maturalne 
 • dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów wyższych 
 • certyfikaty 
 • indeksy 
 • zaświadczenia o niekaralności 
 • poświadczenia zameldowania 
 • akty notarialne 
 • wyroki sądowe 
 • pisma procesowe
 • decyzje administracyjne
 • pisma adwokackie
 • apostille 
 • pełnomocnictwa 
 • porozumienia notarialne, oświadczenia 
 • testamenty 
 • sprawy spadkowe, rozwodowe 
 • wyciągi z ksiąg wieczystych 
 • służebności 
 • nakazy karne 
 • mandaty 
 • doniesienia o popełnionym przestępstwie 
 • pisma z prokuratury 
 • świadectwa pracy 
 • zaświadczenia z urzędu pracy 
 • zaświadczenia o pracy i otrzymywanym wynagrodzeniu 
 • wnioski o pozwolenie na pracę 
 • referencje 

 • DOKUMENTACJE SAMOCHODOWE 
 • DOWODY REJESTRACYJNE POJAZDÓW 
 • umowy o pracę 
 • przydzielenie wizy na pobyt za granicą 
 • decyzje o przyznaniu obywatelstwa 
 • poświadczenia o posiadanym obywatelstwie 
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej 
 • nadanie numeru NIP, regon 
 • wpisy do KRS 
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego 
 • deklaracje podatkowe 
 • bilanse, sprawozdania finansowe 
 • wyciągi z kont bankowych 
 • polecenia przelewów 
 • instrukcje, gwarancje, certyfikaty 
 • zaświadczenia lekarskie, wyniki badań lekarskich 
 • wypisy szpitalne, orzeczenia lekarskie 
 • karty informacyjne o stanie zdrowia 
 • polisy ubezpieczeniowe 
 • legitymacje ubezpieczeniowe 
 • poświadczenia ZUS, KRUS 
 • decyzje o przyznawaniu świadczeń rodzinnych, prawach do zasiłków 
 • poświadczenia niepełnosprawności 
 • paszporty 
 • prawo jazdy 
 • dowody osobiste 
 • UMOWY: 
  kupna-sprzedaży, najmu, licencyjne, handlowe, zlecenia, współpracy, darowizny, montażu i dostawy, pośrednictwa, umowy spółek i wiele innych

WYŚLIJ  DOKUMENTY  DO BEZPŁATNEJ  WYCENY,

którą otrzymasz do 2-3 h ( w godzinach pracy biura )