Tłumaczenia specjalistyczne

Za każdym razem przy wykonywaniu tłumaczeń pisemnych pada pytanie o definicję tłumaczenia specjalistycznego. Wypada doprecyzować pewne terminy i ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości.

Tłumaczenie specjalistyczne to najogólniej mówiąc rodzaj tłumaczenia poświęconego danej branży lub dziedzinie naukowej zawierające “duże nasycenie” słownictwem fachowym specyficznym dla danej branży.

W przypadku tekstów nie wykraczających terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego mówimy o tłumaczeniach ogólnych- zwykłych.

W przypadku tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia średniego w danej specjalności oraz tekstów o charakterze ogólnoprawnym mówimy o tłumaczeniu specjalistycznym.

Jednak jeżeli tłumaczymy teksty zawierające terminologię na poziomie szkoły wyższej w danej specjalności, a także teksty z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki oraz teksty o dużej zawartości elementów gwarowych, dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, zwłaszcza lokalnych i skrótowców lub archaizmów, jak również tłumaczymy reklamy, slogany i ogłoszenia to mówimy o tłumaczeniach specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności. Tłumaczenia takie wymagają korzystania z literatury fachowej, dokumentacji bądź konsultacji lub wiedzy specjalistycznej.

Tłumaczenia specjalistyczne to między innymi tłumaczenia z zakresu prawa, medycyny, inżynierii budowlanej, matematyki, fizyki i wielu innych. Tak naprawdę – ile różnych specjalizacji tyle właściwie można wyróżnić rodzajów tłumaczeń specjalistycznych.

Ceny tłumaczeń specjalistycznych

Ceny tłumaczeń specjalistycznych są znacznie wyższe od cen tłumaczeń zwykłych. Cena tłumaczenia specjalistycznego uzależniona będzie od “nasycenia” słownictwem specjalistycznym, jak również od stopnia trudności tekstu w ogóle. Oczywiście na naszą korzyść będą działać wszelkie powtórzenia znajdujące się w tekście. Tłumacz może wtedy zastosować rabat, jeśli ilość powtórzeń (zwrotów czy zdań) będzie znacząca z punktu widzenia przekładu. Cena tłumaczenia specjalistycznego jest także uzależniona od tego, czy Klient życzy sobie tłumaczenia specjalistycznego przysięgłego, czy tłumaczenia specjalistycznego bez jego uwierzytelniania. Tłumaczenie specjalistyczne uwierzytelnione będzie w takim przypadku droższe od tłumaczenia specjalistycznego bez uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie tłumaczenia specjalistycznego polega na tym, że tłumacz przysięgły opatruje tłumaczenie w formułę uwierzytelniającą, która zawiera informację o zgodności tłumaczenia z dokumentem źródłowym, podpisuje tłumaczenie odręcznie, a na tłumaczeniu widnieje odcisk okrągłej pieczęci tłumacza przysięgłego. Daje ono gwarancję zachowania wierności tłumaczonego tekstu, gdyż tłumacz przysięgły jako osoba biegła w języku obcym i ojczystym, bierze pełną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie.

Tłumaczenia specjalistyczne z angielskiego ciągle najczęściej wykonywane?

Najwięcej i najczęściej  wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego. Dlaczego tak się dzieje? Język angielski jest bardzo powszechny i w pierwszej kolejności wykonywane są tłumaczenia na angielski.
Jeśli trafiają do nas (do nas tłumaczy) przekłady specjalistyczne pamiętajmy, aby zwrócić uwagę w jakim języku był tekst źródłowy, z którego wykonywane było tłumaczenie specjalistyczne na język angielski. Dlaczego? Nie ma problemu, jeśli dokumentem źródłowym był właśnie ten tekst w języku angielskim. Jednak często zdarzają się przekłady, w którym językiem źródłowym był język chiński. Niestety pojawiają się dość często sytuacje, że firmy chińskie nie zadają sobie trudu skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeniowych a jedynie wykorzystują translatory. Odszyfrowanie takich tłumaczeń graniczy niemal z cudem, stąd należy wyrzucić je do kosza i ponownie w sposób profesjonalny wykonać przekład – najpierw z języka chińskiego na angielski a następnie na pozostałe języki europejskie.

Tłumaczenia specjalistyczne to również wszelkiego rodzaju tłumaczenia naukowe. Należą do nich między innymi tłumaczenia publikacji naukowych, autoreferatów czy artykułów naukowych. Jednym słowem każdy dokument zawierające słownictwo typowe dla danej dziedziny będzie swego rodzaju tłumaczeniem specjalistycznym.

Gdzie wykonać tłumaczenie specjalistyczne ?

W dobie internetu wszystko lubimy wszystko “wyklikać”, w tym przypadku to również najlepsza droga. Poszukajmy dobrego biura w internecie, sprawdźmy jego portfolio, opinie Klientów i pytajmy o branże, która nas interesuje. To ciągle najlepszy sposób na wykonanie dobrego tłumaczenia specjalistycznego na angielski lub na niemiecki. Pamiętajmy, że tłumaczenia specjalistyczne nie są najtańsze, więc zlecajmy je tylko sprawdzonym biurom lub tłumaczom, żeby uniknąć kolejnych korekt, które przecież też kosztują..

WYŚLIJ  DOKUMENTY  DO BEZPŁATNEJ  WYCENY,

którą otrzymasz do 2-3 h ( w godzinach pracy biura )